Vi bygger samarbeten för ett tryggare samhälle

Securus bil åker på vägen

Vi är Securus

Ett av de största bevakningsföretagen i sin nisch

Detta har främst skett genom att vara en flexibel och ansvarstagande partner för viktiga aktörer i den svenska rättskedjan. Tillsammans blir vi starkare, det är så vi ser på vår viktigaste resurs, våra medarbetare, och på det förtroende vi har fått att bidra till att göra länkarna i rättskedjan starkare. Våra uppdragsgivare frigör tid och resurser till att lösa sitt huvuduppdrag när de samarbetar med Securus för ett tryggare samhälle.

En väktare på Securus

Vad vi erbjuder

Vi har lång erfarenhet från såväl polisen som från säkerhetsbranschen

Securus strävar efter att vara säkerhetsbranschens mest serviceinriktade bevakningsföretag. Lyhördhet för kundens önskemål är en grundvärdering hos oss.

en dörr i ett häkte

Arrestbevakning

Securus säkerhetsklassade medarbetare samarbetar med polisen och kriminalvården för att trygga bevakningen av frihetsberövade.

En brottsplats

Brottsplatsbevakning

Securus säkerhetsklassade medarbetare samarbetar med polisen för att trygga platser där brott har eller kan ha begåtts från intrång.

en dörr i ett sjukhus öppnas

Sjukhusbevakning

Securus säkerhetsklassade medarbetare samarbetar med polisen och kriminalvården för att på sjukhus trygga bevakningen av frihetsberövade i behov av vård.

Jobba hos oss

Vill du bli en del av vårt team?

Vi är ständigt på jakt efter nya medarbetare, vill du bli väktare hos Securus och tillsammans med oss bygga samarbeten för ett tryggare samhälle?

En kvinnlig väktare på Securus