Om oss

Sercurus bil

Vi är Securus

Ett av de största bevakningsföretagen i sin nisch

Securus är ett bevakningsföretag som till största delen arbetar på uppdrag upphandlade av myndigheter inom rättskedjan. Vi drivs av en ambition att växa i kraft av att vi tillsammans med våra uppdragsgivare tjänar ett samhällsviktigt syfte. På Securus vill vi ”bygga samarbeten för ett tryggare samhälle”, det är så vi har formulerat ”vart” företaget är på väg. Att bygga samarbeten är nyckelordet, det börjar med en inställning hos var och en av oss som jobbar på Securus och när vi lyckas med vår uppgift kan våra kunder lyckas ännu bättre med sina respektive huvuduppdrag. Tillsammans bidrar vi till ett tryggare samhälle.

Väktare Securus

Tillsammans är vår styrka

– jag inser att min insats spelar roll. Vi hjälper varandra och ger varandra återkoppling

Vi är engagerade

– jag tar ansvar, för andra och för mig själva. Vi gör det med enkelhet och med tydlighet

Vi agerar modigt

– jag vågar ta beslut, utmana sig själv och växa. Vi delar erfarenheter och gillar långa relationer

Vi tempoväxlar

– jag är förberedd att ta tag i saker. Vi sätter mål, tar kloka beslut för helheten och firar framgång

Securus växer kraftigt

Vi upplevs som tillgängliga, flexibla och lösningsorienterade

Securus växer kraftigt vilket är ett kvitto på att vi är bra på det vi gör. Vi upplevs som tillgängliga, flexibla och lösningsorienterade. Det, liksom de korta beslutsvägarna, uppskattas av våra kunder. Vi är övertygade om att våra värderingar, och att vi lever upp till dem, är grunden för fortsatt framgång.

Securus har funnits sedan 2000 och antalet medarbetare växer under 2023 till dryga 500. Våra främsta uppdragsgivare finns inom rättskedjan som består av som består av polis, åklagare, domstol och kriminalvård.

Väktare Securus