Hållbarhet & Uppförande

Sercurus bil

Hållbarhetsarbetet på Securus

Hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsarbetet på Securus bygger på FN:s Global Compacts tio principer för företag, samt koden mot korruption i näringslivet från Institutet för mutor. De omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och korruptionsbekämpning.

Securus är en del av KB18-koncernen som under 2023 antog en ny uppförandekod, samt policyer för hållbarhet, miljö, mångfald och visselblåsning i alla sina bolag. Du hittar dem här.

Via länken nedan når du Securus externa kanal för visselblåsning. Läs mer om vad visselblåsning är och hur det hanteras i Securus uppförandekod och visselblåsarpolicy.

En säkerhetsvakt sitter i en bil när det regnar

Hållbarhet och uppförande

Global Compacts tio principer

Global Compacts tio principer ligger också till grund för FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Under 2023 genomfördes en analys baserat på dessa för att identifiera de mål som är mest väsentliga för Securus. Dessa är:

En kvinlig väktare på Securus
Mål 8 för jämnställdhet

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

För Securus är ett fokus på anständiga villkor för medarbetarna i bred mening varit en framgångsfaktor. Medarbetarna är vår viktigaste resurs, de möter våra uppdragsgivare varje dag. En god relation med medarbetarna och facket är grunden för fortsatt framgång.

Mål 5 för jämnställdhet

Mål 5 – Jämställdhet

Bevakningsbranschen är och har varit väldigt mansdominerad. Även om det redan idag är en bransch som präglas av en hög grad av mångfald med medarbetare från många olika bakgrunder är just balansen mellan könen en tydlig förbättringspunkt. Securus vill främja en ökad jämställdhet. Med ett tydligt fokus på mål 5 hoppas vi kunna se på förhållandena i vår bransch och i vår verksamhet i ett nytt ljus och förhoppningsvis hitta nycklar till förbättring.

Mål 10 för jämnställdhet

Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Trots att bevakningsbranschen präglas av en hög grad av mångfald finns det förbättringar att göra på området jämlikhet. Securus har gjort ett gediget värderingsarbete och bland dessa märks ”Tillsammans är vår styrka” – det ska genomsyra hela vår verksamhet. Det är när alla behandlas lika oavsett bakgrund vi blir starka tillsammans.